Aksu Park Sosyal Tesisleri

Adres :
Cumhuriyet Mah. Durak Sok. No:1 Çayırova
Telefon :
262 658 95 35